info@erkiletvakfi.com

Encümen Gündemi
Buradasınız: Anasayfa / Encümen Gündemi
Encümen Gündemi

Encümen Gündemi

Karar Tarihi : Karar No: Alınan Karar :
02.06.2006 20-1

Beldemiz imar sınırı içerisnde bulunan pafta 3 de 364,368,380,381,8741,8743,8745 ve 6397 nolu parsellerin 3194 sayılı imer kanunu 18. maddesine göre uygulamaya tabi tutulmasına, kararın bir suretinin yazı işlerine,bir suretininde gereği için imar işlerine tevdiine oy birliği ile karar verildi.
02.06.2006 20-2 1.Beldemiz Osman Gazi mahallesi, 60 pafta, 426 ada, 10 nolu parselde bulunan 600/2400, Fatma GEÇER, 300/2400 Nazife KARATEPE, 300/2400 Penpe GÜNTAY, 300/2400 Hasan GEÇER, 300/2400 Hüseyin GEÇER, 300/2400 Mehmet GEÇER, 300/2400 Hanife KARADAYI adlarına hisseleri oranında kayıtlı taşınmaz malın 1 YTL bedelle belediyemizce satın alınmasına ve Erkilet Belediyesi adına tapuya tesciline,

2.Beldemiz Camii Kebir mahallesi, 88 pafta, 426 ada, 6 nolu parselde bulunan 600/2400 Fatama GEÇER, 300/2400 Nazife KARATEPE, 300/2400 Penpe GÜNTAY, 300/2400 Hasan GEÇER, 300/2400 Hüseyin GEÇER, 300/2400 Mehmet GEÇER, 300/2400 Hanife KARADAYI adlarına hisseleri oranında kayıtlı taşınmaz malın 1 YTL bedelle belediyemizce satın alınmasına ve Erkilet Belediyesi adına tapuya tesciline,

3. Beldemiz Camii Kebir mahallesi 71 pafta, 438 ada, 1 nolu parselde bulunan 38/2400 Fatma GEÇER, 19/2400 Nazife KARATEPE, 19/2400 Penpe GÜNTAY, 19/2400 Hasan GEÇER, 19/2400 Hüseyin GEÇER, 19/2400 Mehmet GEÇER, 19/2400 Hanife KARADAYI adlarına hisseleri oranında kayıtlı taşınmaz malın 1 YTL bedelle belediyemizce satın alınmasına ve Erkilet Belediyesi adına tapuya tesciline,

4. Beldemiz Camii Kebir mahallesi, 71 pafta, 437 ada, 1 nolu parselde bulunan 319/2400 Fatma GEÇER, 159/2400 Nazife KARATEPE, 159/2400 Penpe GÜNTAY, 159/2400 Hasan GEÇER, 159/2400 Hüseyin GEÇER, 159/2400 Mehmet GEÇER, 159/2400 Hanife KARADAYI adlarına hisseleri oranında kayıtlı taşınmaz malın 1 YTL bedelle belediyemizce satın alınmasına ve kadim hissemiz ile birleştirilerek Erkilet Belediyesi adına tapuya tesciline,

5. Beldemiz Camii Kebir mahallesi, 71 pafta, 427 ada, 3 nolu parselde bulunan 393/2400 Fatma GEÇER, 197/2400 Nazife KARATEPE, 197/2400 Penpe GÜNTAY, 197/2400 Hasan GEÇER, 197/2400 Hüseyin GEÇER, 197/2400 Mehmet GEÇER, 197/2400 Hanife KARADAYI adlarına hisseleri oranında kayıtlı taşınmaz malın 1 YTL bedelle belediyemizce satın alınmasına ve kadim hissemiz birleştirilerek Erkilet Belediyesi adına tapuya tesciline,

6. Tapudaki işlemler için belediye başkanı Mehmet ŞEREFLİOĞLU'nun yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi.


02.06.2006 20-3

Beldemiz Taşhan Orman köyünde K34 b09 a-b paftalarında yer alan ve ekli krokide (A) harfi ile işaretli devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici yerin ihdasen Maliye Hazinesi adına tesciline kararın bir suretinin Milli Emlak Müdürlüğüne, bir suretininde gereği için yazı işleri müdürlüğüne gönderilmesine, 3194 sayılı imar kanunu ilgili maddeleri gereğince oy birliği ile karar verildi.

02.06.2006 20-4

İlgi zabıt varakasında belirtildiği üzere Kasabamız Osman Gazi mahallesi Atlan caddesi Selvinaz sokak no:16 ' da belediyemizde ruhsat almadan izinsiz olarak işyeri açan Fazıl DEMİR ' in uyarılmasına 15 gün içinde kanuna uygun olarak işyeri ruhsatı alması için süre verilmesine, kararın bir suretinin ilgilisine, bir suretininde zabıta ve imar işlerine, gereği için yazı işlerine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

02.06.2006 20-5

Belediye Meclisimizin 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile mülkiyeti belediyemize ait arsaların ve arazilerin satışı için yetki verilmiş olup, belediye encümenimizin 17.03.2006 tarih ve 2006/10 sayılı kararı ile satılmasına karar verilen ve 28.04.2006 tarihinde ihalesi yapılan Dadağı mahallesindeki araziler alıcı bulamadığından 11.05.2006 tarihinde pazarlıkla satışı yapılan 113 ada, 21 nolu parselde bulunan arazi 7.750,00 YTL+KDV bedelle, Mesude YILMAZ 'a satışı yapılmış olup alıcınında borcunu ödediğini ibra ettiğinden tapuya alıcı adına tesciline, tapu devir işlemlerinde belediye başkanı Mehmet ŞEREFLİOĞLU'nun yetkili kılınmasına, kararın bir suretinin hesap işleri müdürlüğüne, bir suretininde gereği için yazı işleri müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın