info@erkiletvakfi.com

İnşaat Ruhsatı
Buradasınız: Anasayfa / İnşaat Ruhsatı
İnşaat Ruhsatı
İNŞAAT RUHSAT AŞAMALARI
1- İMAR ÇAPI ALIMI :

a) Belediyeye çap çıkarılması için dilekçe verilir.

b) Dilekçe ekinde tapu fotokopisi ve kadastro çapı krokisi bulunur.

c) Dilekçe ile birlikte bu belgelerin belediyeye verilmesi ve harç yatırılması karşılığında

belediye imar işlerince imar çapı hazırlanarak parsel sahibine verilir.

2- ZEMİN ETÜT RAPORU :

Parsel bazında zemin etüt raporu hazırlatılır.Jeoloji mühendislerince hazırlanır ve jeoloji

mühendisleri odasınca onaylanır.

3- BELEDİYEYE RUHSAT MÜRACAT DİLEKÇESİ :

a) Dilekçe örneği belediyeden alınır.

b) SSK Bölge Müdürlüğünden sigorta numarası alınır.

c) Bölge Çalışma Müdürlüğünden imzalatılır.

d) Belediye Hesap İşleri , Emlak İşleri, Zabıta tarafından imzalanır.

4- İNŞAAT PROJELERİNİN HAZIRLATILMASI :

a) Mimari Proje : Mimar tarafından mimari proje hazırlatılır, Mimarlar Odasından onaylatılır, Mimarın Oda Sicil Numarası, Büro Tescil Belgesi ve numarası, Proje için alınmış Oda Belgesi istenir.

b)Statik Proje : İnşaat mühendisi tarafından Statik Proje hazırlanır.İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Proje onaylanır, İnşaat Mühendisinin Oda Sicil Numarası, Büro Tescil Belgesi ve numarası , Proje için alınmış Oda Belgesi istenir.

c) Tesisat Projeleri : Makine Mühendisleri tarafından hazırlanır. Makine Mühendisleri Odasından onaylattırılır. Mühendisin Oda Sicil Numarası , Büro Tescil Belgesi ve numarası , Proje için alınmış Oda Belgesi istenir.

d)Elektrik Projeleri : Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanır. Elektrik Mühendisleri Odasından ve TEK ‘ten onaylattırılır. Mühendisin Oda Sicil Numarası, Büro Tescil Belgesi ve numarası, Proje için alınmış Oda Belgesi istenir.

 

5- FENNİ MESULLÜK
( YAPI DENETİMİ) :

a) Mimari için ; Mimarlar Odasından TUS alınır. ( Mimari Proje Teknik Uygulama Sorumluluğu)

b) Statik için ; İnşaat Mühendisleri Odasından TUS alınır. (İnşaat Projesi Teknik Uygulama Sorumluluğu)

c) Tesisat için ; Makine Mühendisleri Odasından TUS alınır . (Tesisat Projesi Teknik Uygulama Sorumluluğu)

d) Elektrik için ; Elektrik Mühendisleri Odasından TUS alınır. (Elektrik Projesi Teknik Uygulama Sorumluluğu)

6- SIĞINAK KOMİSYON DENETİMİ :

Mimari ve Statik Projeler ; Valilik Makamı Sivil Savunma Müdürlüğü Sığınak Komisyonundan Onaylattırılır.

7- BİNA ZEMİN APLİKASYONU :

 

Projenin zemine aplikasyonu ile temelden su basman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun belirlenmesi ile ilgili fenni mesuliyet Harita mühendisleri tarafından yüklenilir ve TUS belgesi Harita Mühendisleri Odasından alınır.

8- RUHSAT HARCI :

 

Bütün proje ve işlemler tamamlandıktan sonra proje harçları bina alanlarına göre belediyece hesaplanır.

9- YAPI RUHSAT FORMU DOLDURULMASI :

Yapı Ruhsatı parsel sahibi tarafından imzalanır. Vergi numarası ve Vergi Dairesi adresi yazılır , varsa yapı müteahhidinin hukuki durumu , kurum sicil nosu, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil nosu , sigorta sicil nosu , sözleşme tarih ve nosu, imzası, adresi alınır. Yine varsa şantiye şefi bilgileri alınır. Proje Müelliflerinin ve Teknik Uygulama Sorumlularının Ruhsat Belgesi üzerine imzaları alınır. Bütün imzalar ve bilgiler tamamlandıktan sonra Belediye İmar İşlerince YAPI RUHSATI Formu doldurularak yapı sahibine verilir.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın