info@erkiletvakfi.com

Meclis Gündemi
Buradasınız: Anasayfa / Meclis Gündemi
Meclis Gündemi

T.C.
ERKİLET BELEDİYESİ
MECLİSİ

Toplantı Tarihi   : 05/03/2007                                                                                  Toplantı Yılı        :2007
Karar No             : 29-30-31
Konusu                : Karar Özetleri

2007 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN 05/03/2007 GÜNLÜ 3. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO: 29-30-31

Gündemin 2. maddesini teşkil eden norm kadro ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

22 Şubat 2007 günlü 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenen ekli cetvellerde görülen şekliyle, Belediyemiz Norm Kadrosunun belirlenmesine,  katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 3. maddesini teşkil eden Taşhan Orman Köyünde İbadet yeri plan tadilatı ile ilgili 06/02/2007 tarih 2 nolu İmar Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

Belediyemize Orman Köyü olarak bağlanan Taşhan Köyü içerisinde yer alan 105 ada, 1 nolu, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait 2590,00 m2 miktarındaki taşınmaz Taşhan Orman Köyü Yerleşim planında ibadet yeri olarak yer almaktadır. Taşhan Orman Köyü hayırseverleri tarafından inşaatına başlanmak istenen alan köy yerleşim merkezine uzak kalmaktadır. Köy muhtarı aracılığıyla belediyemize yapılan başvuruları ile bu alanın köy yerleşim alanı içerisinde bulunan ve mülkiyeti yine Köy Tüzel Kişiliğine ait olan park alanı ile değiştirilmesini talep etmektedirler. Ayrıca konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi 18.01.2007 tarih ve 003-153 sayılı yazılarında herhangi bir sakıncanın bulunmadığını bildirilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda planda ibadet yeri olarak ayrılan 105 ada, 1 nolu, 2590,00 m2 miktarındaki taşınmazın park alanı olarak, planda park alanı olarak ayrılan 118 ada, 1 nolu, 2861,00 m2 miktarındaki taşınmazın da ibadet yeri olarak planlanması ile ilgili plan tadilatının 1/1000 ölçekli K34-b-09-c-1a , K34-b-09-c-1b , K34-b-09-c-1c , K34-b-09-c-1d Köy Yerleşim Planı Paftalarının kabulünün uygun olacağı şeklinde açıklanan İmar Komisyon Raporunun kabulüne 3194 sayılı İmar Yasasının 8.maddesin (b) fıkrası gereğince, katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesini teşkil eden beldemiz Akaryakıt ve LPG istasyonu plan tadilatı ile ilgili 06.02.2007 tarih 3 sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

Beldemiz Camikebir Mahallesi 72-77 pafta, 415 ada, 2 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt ve LPG istasyonu, 3 nolu parsel ise Ticaret Alanı olarak planlanması ile ilgili plan tadilatının 1/1000 ölçekli 32 L 1 d ve 32 L 4 a Uygulama İmar Planı Paftalarının kabulünün uygun olacağı şeklinde açıklanan İmar Komisyon Raporunun, kabulüne 3194 sayılı İmar Yasasının 8.maddesin (b) fıkrası gereğince, katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verilmesine katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

                                                           
BAŞKAN                                         KATİP                               KATİP
Mehmet ŞEREFLİOĞLU                     Arif SOYAK                        Mustafa TOLAN
Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                      Meclis Üyesi

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın