info@erkiletvakfi.com

Kahvehaneler
Buradasınız: Anasayfa / Kahvehaneler
Kahvehaneler
Kahvehane Açmak İçin Gerekli Belgeler 

İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇMAK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
KAHVEHANELER

A- İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak kişi ve varsa ortakları ile özel hukuk tüzel kişilerinin mesul müdürlerinden ;

1- Banyo , hamam , sauna , masaj salonu , plaj , açık-kapalı havuz ve benzeri yerler için 21 yaşını , diğer yerler için 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
2- Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçesiyle işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak.
3- Kahvehane , kıraathane ve oyun yeri açacak kişiler için , ayrı ayrı zamanlarda kumar oynatmaktan dolayı üçten fazla ceza almamış olmak veya 1072 sayılı rulet , langırt ve benzeri oyun alet ve makineları hakkında kanuna muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmak.
B- Açılması istenilen içkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde ;
1- Genel sağlık , genel ahlak , genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak.
2- Patlayıcı , parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen , satılan , kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında olmamak.
3- Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak.
4- İtfaiye , ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulunmak.
5- Kahvehane , kıraathane ve oyun yerleri için okul öncesi eğitim , ilk ve orta öğretim , eğitim okul bina ve tesislerine en az 100 metre yakın mesafede bulunmamak. (Dershanelerle aynı binada bulunamaz).

BAŞVURU VE BELGELER
1- Dilekçe , nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi.
2- Sağlık karnesi ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor.
3- Şirketlerde kuruluş ilanı (sicil gazetesi , ticaret odası kaydı , imza sirküsü)
4- Şirketlerde açılması istenilen yer için , yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararı ile verilmiş yetki belgesi.
5- İş yeri kira ise noter tasdikli kira kontratı
6- Adli sicil belgesi.
7- Tasdikli tapu senedi sureti.
8- Vergi levhası.
9- Esnaf sicil kaydı (Şahıslar için).
10- Kahveciler odası kaydı ve ustalık belgesi.
11- Sosyal güvenlik kapsamı (Bağ-Kur,SSK, Emekli Sandığı)
12- İmar müdürlüğünden ilgili yönetmelikler gereği uygunluk yazısı.
13- İlçe emniyet müdürlüğünden genel güvenlik ve asayiş yönünden değerlendirme yazısı.
14- İtfaiye müdürlüğünden yeterlilik yazısı.
15- Toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre sağlığı kontrol şube müdürlüğünün uygunluk raporu.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın